УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ НА ВиК – ПЛЕВЕН,
Обръщам се към вас с молба за извинение за неудобствата, причинени от замътването на водата през последните дни и ви уверявам, че дежурните екипи на дружеството не са прекъсвали работа и в почивните дни, с цел да се отстрани проблемът. Проливните дъждове, които се изляха в Стара планина и доведоха до критично положение в много селища, засегнаха и нашите водоизточници. Наложи се водата, която постъпва във водопроводната мрежа на града, основно от Водоснабдителна система „Черни Осъм“, да бъде намалена до минимум и в системата да се включат резервни кладенци за водоснабдяване от с. Крушовица и гр. Долна Митрополия, което даде добър резултат. Към днешна дата ситуацията в Плевен е овладяна. Остава, засега, проблемът в селищата, които нямат алтернативни водоизточници и се водоснабдяват само от ВС „Черни Осъм“ : Бохот, Брестовец, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово. Взети са проби за изследване на водата от Акредитирана лаборатория и когато излязат резултатите, ще бъдете информирани на сайта на ВиК- Плевен. Извинявам се още веднъж и благодаря за разбирането!
Инж. Климент Тодоров, Управител