Във връзка със стабилизирането на водоизточниците в гр. Славяново и с. Новачене, от днес в тези селища режимът на водата е отменен и регулярното, непрекъснато водоснабдяване е възстановено. Поради занижен дебит на водоизточниците, траен недостиг на вода,особено по високите части на селището и невъзможност да се осигури водоснабдяване на всички потребители, от днес към режимно водоподаване преминават селата Брегаре и Ставерци. Графикът е съобразен с техническите възможности на водоснабдителната системата и водата ще се спира в 22 ч. и ще се пуска в 6 часа и в двете селища. При промяна на ситуацията, режимите ще бъдат отменени.