Плевен не е застрашен от воден режим, каскадата и фонтаните могат да работят нормално

Град Плевен не е застрашен от воден режим. С падналите валежи през последните три дни, довели до завишаване на водните количества, подавани от Водоснабдителна група „Черни Осъм“, „ВиК“ ЕООД – Плевен може да подсигури необходимите количества вода за питейно-битови нужди на населението, както и за работата на обекти Водна каскада, Водни огледала, Фонтан Градска градина и Фонтан пл. Възраждане.
С цел да се избегнат режимни условия, щети и смущения във водоподаването към гореспоменатите обекти от Водната каскада на гр. Плевен, „ВиК“ ЕООД – Плевен изпрати писмо до кмета на община Плевен, в което го уведоми, че е необходимо:
– При работата на горепосочените обекти да се поддържа редовна комуникация с „ВиК“ ЕООД – Плевен;
–  Доливането да се извършва в часовите зони на ниско потребление на вода, между 23:00 и 5:00 часа;
– Доливането да се извършва при намален дебит (притворени спирателни кранове), водещ до намаляване на налягането във водопроводната мрежа с не повече от 0,5 atm., за което при необходимост наши служители ще Ви окажат съдействие за мониторинг на налягането във водопреносната мрежа.
–  След доливане на водната каскада, затварянето на спирателните кранове да става постепенно и за продължителен период от време, за да се избегнат хидравлични удари по водопроводната мрежа.
„ВиК“ ЕООД – Плевен уверява жителите и гостите на града, че е осигурено безпрепятствено водоподаване както за питейно-битови нужди на гражданите, така и за работата на емблематични архитектурни обекти от градската среда, които работят с вода.