ВиК- Плевен информира, че от 9 август 2022 г. се въвежда режимно водоснабдяване в гр. Славяново и с. Горна Митрополия. Водата ще се спира в 21 часа и ще се пуска в 6 часа и в двете селища. Причините са драстично намалелите дебити на водоизточниците, ползването на питейна вода не по предназначение, както и трайният недостиг на вода, особено по високите части на селищата. При промяна на ситуацията, режимът ще бъдат отменен.