От днес, 19.07.2022г., към режимно водоснабдяване преминава и с. Петокладенци. Водата ще се спира в 22,00 часа и ще се пуска в 6, 00 часа, като графикът търпи промени в зависимост от техническите възможности на водоснабдителната система. Причините са драстично намалелите дебити на водоизточниците, ползването на питейна вода не по предназначение, както и трайния недостиг на вода за селището. При промяна на ситуацията, режимът ще бъдат отменен.