Във връзка драстично намалелите дебити на водоизточниците, ползването на питейна вода не по предназначение, както и трайния недостиг на вода най-вече по високите части на селището, от днес- 15 юли 2022г. , в село Новачене е обявено режимно водоподаване за цялото село. Според последните уточнения на графика, водата ще се спира вечер в 22,00 часа и ще се пуска сутрин в 6, 00 часа. От събота, 16.07.2022г., режим ще се въведе и в с. Стежерово, като там селото е разделено на две зони и графикът е на 24 часа. Часовете на пускане и спиране на водоснабдяването търпят промени в зависимост от техническите възможности на водоснабдителната система. Към тази мярка се прибягва в случаите, когато подаваните водни количества в дадено селище не са достатъчни и не може да се осигури непрекъснатост на водоснабдяването на всички потребители. При промяна на ситуацията, режимите ще бъдат отменени.