На 13.07.2022г. от 9,30 ч. до 13 часа ще се извършават ремонтни дейности за отстраняване аварии на: ул.“10-ти декември“; ул. „Стоян Заимов“ и ул. „Бяла черква“. В тези часове ще бъде нарушено водоснабдяването в тези райони; В с. Стежерово се отстранява авария на довеждащ водопровод и от 10 ч. до 15 часа ще бъде нарушено водоподаването там; В с. Новачене, от 12 ч. до 16 часа ще се извършва прослушване на част от водопроводната мрежа на селото, с цел установяване и отстраняване на авария, с което се очаква да се намали недостигът на вода в тези селища;
От 9 ч. до 14,30 часа се работи по отстраняване на авария на улична водопроводна мрежа в с. Реселец и в тези часове ще бъде спряно водоснабдяването в селото. „Водоснабдяване и канализация“- Плевен се извинява за причинените неудобства!