Поради намалелите дебити на водоизточниците и увеличената
консумация на вода през летния сезон, в селата: Беглеж, Новачене и
Стежерово има траен недостиг на питейна вода, най-вече по високите
части. В тази връзка, съгласно чл. 2 от Допълнителните разпоредби на
Наредба № 4 от 14.09.2004г. Управителят на „ВиК“- Плевен инж.
Климент Тодоров е изпратил писма до кметовете на съответните
селища, с което ги приканва да се забрани ползването на питейна вода
за напояване, поливане, миене на улици, тротоари, МПС и др. Апелът на
„ВиК“-Плевен към всички клиенти от област Плевен е питейната вода да
се използва само по предназначение!
В случай, че подаваните водни количества не са достатъчни и не може
да се осигури непрекъснатост на водоснабдяването на всички
потребители, ще се наложи преминаване към режимно водоподаване.