„ВиК“- Плевен днес е домакин   на Демонстрационно мероприятие  на добри инженерни практики в МРРБ. На ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- Плевен  се изготвя регионално предивестиционно проучване, възложено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и  днешното мероприятие се провежда в рамките на проект  „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК- етап 2“, изпълняван от министерството и финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ за осигуряване на условия за дългосрочно устойчиво развитие на отрасъла, при спазване на екологичните стандарти на ЕС в отрасъл ВиК.

Организатор на мероприятието е  „Дружеството за обучение в отрасъл ВиК“ и в рамките на работната програма са включени :

  • Демонстрация на ГИС, внедрена в български ВиК оператори;
  • Демонстрация на добри инженерни практики при внедряване на комплексни мерки за енергийна ефективност в обекти на ВиК оператори;
  • Демонстрация на информационна система за управление на активите;
  • Демонстрация на интегрирана система за намаляване на загубите на вода  посредством монтаж на водомери с дистанционно отчитане ;
  • Компютърна 3 Д визуализация на модел на вик система;

Във  ВиК- Плевен след мероприятието ще останат информационни табла и  карти, показващи пътя на водата, както  архивни материали в снимки от историята и дейността на дружеството.

Мероприятието се провежда с участието на 30 души, представители на ВиК оператори, на Асоциацията по ВиК, на държавната администрация, на неправителствени организации, на учебни заведения и проектанти.