Във връзка със зачестилите случаи на запушена с мокри кърпички канализационна мрежа за отпадъчни води, „ВиК“- Плевен призовава да не се изхвърлят в тоалетната, тъй като не се разграждат във водата, събират се на големи твърди топки, засядат в чупките на канализацията, натрупват се и я запушват. Вероятно, във връзка с епидемичната обстановка за борба с „COVID-19“ и по-честата дезинфекция, в канала попадат големи количества от мокрите кърпи за еднократна употреба и създават предпоставка за проблеми, които хората подценяват и осъзнават чак когато вече са налице последиците от използването на тоалетната като кофа за отпадъци.
Другите най- чести причинители на тежки аварии по мрежата за отвеждане на отпадъчната вода са хвърлените в тоалетните: бебешки памперси и пелени, превързочни, хигиенни и козметични материали, найлони, котешки тоалетни, картонени и пластмасови опаковки, детски играчки, животински мазнини, утайка от кафе и т.н. Приканваме към отговорно ползване на вик мрежите и съоръженията, защото това е сериозен проблем както за „ВиК“, така и клиентите на дружеството! Отстраняването на авариите е сложно и скъпо, а понякога запушването може да доведе до наводнения на жилища, офиси, сгради, както и до замърсяване на почвата и околната среда.