“ВиК” – Плевен напомня на своите клиенти да зазимят водомерните възли и водопроводните инсталации, които са на открито. Най- голяма опасност от замръзване съществува за имоти, които не се посещават през зимния сезон, както и водомери, разположени в мази и помещения на блокове, които не се отопляват и чиито входни врати не се затварят. Трябва да бъдат защитени от студа и водомерните шахти, да се спре водата към външните чешми, да се приберат маркучите и да се източат тръбите. Водата в необитаемите имоти е нужно да бъде спряна, а водопроводната инсталация да се изолира с материали, които не пропускат влага и не замръзват. И още- не бива да се оставят външните чешми да капят или леко да текат през зимата, тъй като ще се натрупа солидно количество кубици вода. Само за един час леко капеща чешма „навърта“ 4 литра вода!
С тази информация „ВиК“- Плевен се обръща към своите потребители още веднъж да проверят дали личният или общият водомер са добре изолирани и защитени от студа, за да си спестят неприятности и разходи при евентуално възникнала авария и нейното отстраняване. При проблем, свързан с дейността на Дружеството, клиентите ни да звънят на:
-Телефон на Центъра за услуги: 070 01 02 01, който е без допълнителни импулси и се набира без код от територията на цялата Плевенска област;
-Телефони на Диспечерския център: 064/ 88 98 50 и мобилен телефон : 0889283315 .
Могат и да се обърнат директно към специалистите от Центъра за услуги, на ул. “Сан Стефано” № 25.