На 22 март се отбелязва Световния ден на водата, който тази година е под мотото: „Ценим водата“. Денят се отбелязва всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Световният ден насочва вниманието към над 2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода. Фокусът е поставен върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Тази година темата на Световния ден е колко е безценна водата за живота на хората. Стойността й е много повече от нейната цена – водата има огромна и важна роля за нашите домакинства, култура, здравеопазване, образование, икономика и природната среда като цяло. Целта на този ден и да се повиши на информираността по отношение на глобалната водна криза, като се акцентира върху подкрепата и приноса на всички заинтересовани групи в световен мащаб за постигането на устойчиво развитие – Вода и канализация за всички до 2030 г., което е една от Целите за развитие на ООН.