Извънгаранционно обслужване и/или ремонт на багери-товарачи с дата на публикуване 12.06.2020г. Документация за участие

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 13.07.2020г.

Уведомление по чл.57, ал.4 от ППЗОП с дата на публикуване 13.07.2020г.

Протокол и решение с дата на публикуване17.07.2020г.

Договори с дата на публикуване 14.09.2020г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 14.09.2020г.

Обявление за приключено договори с дата на публикуване 21.09.2021г.

Обявление за изменение с дата на публикуване 21.09.2021г.