Доставка на баластра от речен произход с дата на публикуване 09.06.2020г. Документация за участие

Решение за прекратяване по Позиция 4 с дата на публикуване 21.07.2020г.

Протокол 1 с дата на публикуване 21.07.2020г.

Уведомление по чл.57, ал.4 от ППЗОП с дата на публикуване 21.07.2020г.

Окончателен протокол и решение с дата на публикуване 27.07.2020г.

Обявление за прекратяване на Позиция 4 с дата на публикуване 03.08.2020г.

Договори с дата на публикуване 15.09.2020г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 15.09.2020г.

Обявление за приключени договори с дата на публикуване 23.09.2021г.