Доставка на аварийни скоби с дата на публикуване 09.06.2020г. Документация за участие

Разяснение с дата на публикуване 25.06.2020г.

Протокол 1 с дата на публикуване 21.07.2020г.

Уведомление по чл.57, ал.4 от ППЗОП с дата на публикуване 21.07.2020г.

Окончателен протокол и решение с дата на публикуване 27.07.2020г.

Договор с дата на публикуване 14.09.2020г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 14.09.2020г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 23.09.2021г.