Доставка на натриев хипохлорит (воден разтвор) с дата на публикуване 14.04.2020г. Документация за участие

Протокол №1 с дата на публикуване 07.05.2020г.

Уведомление по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 11.05.2020г.

Протоколи и решение с дата на публикуване 15.05.2020г.

Решение по позиция №6 с дата на публикуване 20.05.2020г.

Договор с дата на публикуване 22.06.2020г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 22.06.2020г.

Протокол №4 със съобшение за повторно разглеждане на ценовите предложения с дата на публикуване 12.11.2020г

Протокол №5 и решение с дата на публикуване 17.11.2020г.

Договор с дата на публикуване 12.01.2021г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 12.01.2021г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 09.07.2021г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 13.01.2022г.