Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти с дата на публикуване 20.03.2020г. Документация за участие

Протокол 1 с дата на публикуване 27.04.2020г.

Уведомление по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 28.04.2020г.

Протокол и решение с дата на публикуване 17.06.2020г.

Договори с дата на публикуване 28.07.2020г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 28.07.2020г.

Обявления за приключени договори с дата на публикуване 04.08.2021г.