Доставка на натриев хипохлорит (воден разтвор) с дата на публикуване 17.03.2020г. Документация за участие

Решение за прекратяване на процедурата с дата на публикуване 25.03.2020г.

Обявление за невъзложена поръчка с дата на публикуване 06.04.2020г.