Доставка на резервни части за транспортни средства с дата на публикуване 21.02.2020г.документация за участие

Протокол с дата на публикуване 13.03.2020г.

Договори с дата на публикуване 27.04.2020г.