Поради липса на ел. захранване е възможно нарушаване на водоснабдяването в част от селищата от община Плевен, /без гр. Плевен/, община Белене, община Червен бряг,/ без гр. Червен бряг и гр. Кнежа/, община Долни Дъбник, община Левски, /без гр. Левски/, община Пордим, част от град Никопол и с. Драгаш Войвода, както и селища от водоснабдителна група Долни Луковит. Водоснабдяването ще се нормализира след възстановяване на ел. захранването.