Ежедневен превоз на работници на дружеството от гр. Плевен до ПСОВ с. Божурица с дата на публикуване 06.02.2020г.документация за участие

Протокол с дата на публикуване 24.02.2020г.

Договор с дата на публикуване 08.04.2020г.