Доставка на фасонни водопроводни части с дата на публикуване 06.02.2020г. Документация за участие

Протокол 1 с дата на публикуване 09.03.2020г.

Писмо за отваряне на ценовите оферти с дата на публикуване 09.03.2020г.

Протокол и решение с дата на публикуване 17.03.2020г.

Договори с дата на публикуване 24.04.2020г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 24.04.2020г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 16.04.2021г.