Доставка на фитинги и арматура за вътрешни водопроводни инсталации с дата на публикуване 10.01.2020г.документация за участие

Протокол с дата на публикуване 23.01.2020г.

Договор с дата на публикуване 02.03.2020г.