Доставка на ПЕВП и ПВЦ тръби и фасонни части с дата на публикуване 03.10.2019г.Документация за участие

Протокол по чл.54, ал.7 и съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 10.12.2019г.

Протокол и решение с дата на публикуване 16.12.2019г.

Договор с дата на публикуване 03.02.2020г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 03.02.2020г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 17.02.2021г.