Застраховка „Гражданска отговорност“ на транспортните средства и механизация на Възложителя с дата на публикуване 01.10.2019 г.
Документация за участие

Разяснение с дата на публукуване 07.10.2019г.

Протокол с дата на публукуване 04.11.2019г.