Доставка на електрическа енергия с дата на публикуване 20.09.2019г. Документация за участие

Протокол по чл.54, ал.7 и съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 06.11.2019г.

Протокол доклад и решение с дата на публикуване 19.11.2019г.

Договор с дата на публикуване 16.12.2019г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 16.12.2019г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 10.02.2021г.