Доставка и монтаж на гуми за транспортни средства и механизация с дата на публикуване 11.07.2019 г. Документация за участие

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 23.07.2019г.

Протокол с дата на публикуване 31.07.2019г.

Договори с дата на публикуване 13.08.2019г.