Изграждане на система за дистанционен мониторинг на водни количества и налягания с дата на публикуване 10.07.2019 г. Документация за участие

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 23.07.2019г.

Съобщение за прекратяване с дата на публикуване 07.10.2019г.