Доставка нa 1 брой нов лекотоварен автомобил тип „Пикап“ с дата на публикуване 05.07.2019 г. Документация за участие

Протокол с дата на публикуване 23.07.2019г.

Договор с дата на публикуване 23.08.2019 г.