Доставка на баластра от речен произход с дата на публикуване 04.07.2019г. Документация за участие

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 29.07.2019 г.

Решение за прекратяване по позиция № 4 с дата на публикуване 31.07.2019 г.

Обявление за невъзложена поръчка с дата на публикуване 31.07.2019 г.

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП с дата на публикуване 31.07.2019 г.

Протоколи и решение с дата на публикуване 05.08.2019 г.

Договор с дата на публикуване 11.09.2019 г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 11.09.2019 г.

Обявление за приключени договори с дата на публикуване 25.09.2020 г.