Доставка на аварийни скоби с дата на публикуване 03.07.2019г. Документация за участие

Протокол по чл.54, ал.7 и съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 29.07.2019г.

Протокол и решение с дата на публикуване 05.08.2019г.

Договор с дата на публикуване 11.09.2019 г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 11.09.2019 г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 23.09.2020 г.