Извънгаранционно обслужване и/или ремонт на багери-товарачи с дата на публикуване 21.06.2019г. Документация за участие

Решение за промяна с дата на публикуване 16.07.2019 г.

Съобщение по чл. 57, ал. 3 и протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП с дата на публикуване 31.07.2019 г.

Протокол и решение с дата на публикуване 05.08.2019 г.

Договор с дата на публикуване 11.09.2019 г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 11.09.2019 г.

Обявление за приключени договори с дата на публикуване 08.10.2020 г.