Доставка на натриев хипохлорит (воден разтвор) с дата на публикуване 24.04.2019г. Документация за участие

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 20.05.2019г.

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 22.05.2019г.

Протокол и решение с дата на публикуване 03.06.2019г.

Договор с дата на публикуване 24.06.2019г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 24.06.2019г.

Промяна на обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 08.06.2020г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 30.06.2020г.