Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени ВиК аварии с дата на публикуване 02.04.2019г. Документация за участие

Протокол по чл.54,ал.7 и съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 10.05.2019г.

Решение за прекратяване на позиции 3-12 с дата на публикуване 13.05.2019г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 30.05.2019г.

Протокол и решение с дата на публикуване 04.06.2019г.

Договор с дата на публикуване 15.07.2019г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 15.07.2019г.

Информация за приключен договор с дата на публикуване 28.07.2020г.