Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия с дата на публикуване 21.03.2019г. Документация за участие

Договори с дата на публикуване 20.05.2019г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 20.05.2019г.

Информация за приключени договори с дата на публикуване 23.05.2024г.