Доставка на резервни части за транспортни средства с дата на публикуване 05.03.2019 г.
Документация за участие

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 18.03.2019г.

Протокол с дата на публикуване 28.03.2019г.

Договори с дата на публикуване 17.04.2019г.