Доставка на електроматериали с дата на публикуване 26.02.2019г.
документация за участие

Техническа редакция с дата на публикуване 27.02.2019г.

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 07.03.2019г.

Протокол с дата на публикуване 20.03.2019г.

Договори с дата на публикуване 08.04.2019г.