Доставка на 4 броя камиони-самосвали с дата на публикуване 25.02.2019г. Документация за участие

Решение за промяна с дата на публикуване 21.03.2019г.

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 11.04.2019г.

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 16.04.2019г.

Протоколи и решение с дата на публикуване 03.05.2019г.

Договор с дата на публикуване 19.06.2019г.

Договор за подизпълнение с дата на публикуване 19.06.2019г.

Oбявление за възложена поръчка с дата на публикуване 19.06.2019г.