Ежедневен превоз на работници от гр.Плевен до ПСОВ-с.Божурица с дата на публикуване 19.02.2019 г.
Документация за участие

Съобщение по чл. 188, ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 28.02.2019 г.

Протокол с дата на публикуване 11.03.2019 г.

Договор с дата на публикуване 08.04.2019 г.