Доставка на комбиниран багер-товарач с дата на публикуване 22.01.2019г. Документация за участие

Решение за промяна с дата на публикуване 24.01.2019г.

Запитване и разяснение с дата на публикуване 24.01.2019г.

Протокол по чл.54, ал.7 и съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 05.03.2019г.

Протокол и решение с дата на публикуване 21.03.2019г.

Договор с дата на публикуване 09.05.2019г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 09.05.2019г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 11.11.2019г.