Доставка на фитинги и арматура за вътрешни водопроводни инсталации с дата на публикуване 14.01.2019г.документация за участие

Разяснение с дата на публикуване 16.01.2019г.

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 22.01.2019г.

Протокол с дата на публикуване 29.01.2019г.

Договор с дата на публикуване 25.02.2019г.