Охрана със сигнално-охранителна дейност на обекти на „ВиК“ ЕООД Плевен с дата на публикуване 08.01.2019г.документация за участие

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 22.01.2019г.

Протокол с дата на публикуване 22.01.2019г.

Договор с дата на публикуване 01.02.2019г.