Покупка на горива от бензиностанции за транспортни средства и механизация на Възложителя с дата на публикуване 12.12.2018г. Решение и спецификация

Договор с дата на публикуване 25.01.2018г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 25.01.2018г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 22.02.2021г.