Доставка на електрическа енергия с дата на публикуване 22.11.2018г. Документи за участие

Протокол по чл.54, ал.7 и съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 11.12.2018г.

Протокол, доклад и решение с дата на публикуване 18.12.2018г.

Договор с дата на публикуване 15.01.2019г.

Обява за възложена поръчка с дата на публикуване 15.01.2019г.

Допълнително споразумение с дата на публикуване 01.02.2019г.

Обявление за изменение с дата на публикуване 01.02.2019г.

Обявление приключен договор с дата на публикуване 17.02.2020г.