Денонощна въоръжена охрана на обекти на „ВиК“ ЕООД Плевен с дата на публикуване 04.10.2018г.Документи за участие

Протокол по чл.54, ал.7 и съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 09.11.2018г.

Протокол и решение с дата на публикуване 20.11.2018г.

Договор с дата на публикуване 19.12.2018г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 19.12.2018г.

Допълнително споразумение с дата на публикуване 30.12.2020г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 08.02.2021г.