Охрана със сигнално-охранителна дейност на обекти на „ВиК ЕООД Плевен с дата на публикуване 26.09.2018г.документация за участие

Съобщение по чл. 188, ал. 2 от ЗОП с дата на публикуване 08.10.2018г.

Уведомление за провеждане на жребий с дата на публикуване 22.10.2018г.

Протокол с дата на публикуване 24.10.2018г.

Договори с дата на публикуване 03.12.2018г.