Доставка на резервни части за водомери за студена вода с дата на публикуване 20.09.2018 г.Документи за участие

Протокол по чл.54, ал.7 и съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 23.11.2018г.

Протокол и решение с дата на публикуване 03.12.2018г.

Договор с дата на публикуване 07.01.2019г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 07.01.2019г.

Приложение 1 към договора с дата на публикуване 19.05.2020г..

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 08.01.2021г.