Доставка на водопроводна арматура с дата на публикуване 18.09.2018г.Документи за участие

Разяснение по документацията с дата на публикуване 27.09.2018г.

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 16.11.2018г.

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 10.12.2018г.

Протоколи и решение с дата на публикуване 18.12.2018г.

Договори с дата на публикуване 16.01.2019г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 16.01.2019г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 20.01.2021г.