Инкасиране на суми за ВиК услуги с дата на публикуване 14.09.2018г.Документи за участие

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 18.10.2018г.

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 29.10.2018г.

Протокол и решение с дата на публикуване 14.11.2018г.

Договори с дата на публикуване 14.12.2018г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 14.12.2018г.

Обявление за приключени договори с дата на публикуване 05.01.2022г.