Доставка на водомери за питейна вода с дата на публикуване 20.08.2018 г. Документи за участие

Протокол по чл. 54, ал. 7 и съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП с дата на публикуване 25.09.2018г.

Протокол и решение с дата на публикуване 01.10.2018г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 05.11.2018 г.

Договор с дата на публикуване 05.11.2018 г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 18.11.2021 г.